Ersättning för dörrstängare DICTAMAT 304 AZ

Ersättning för DICTAMAT 304 AZ med kontroll SQUARE 820 AZ

Dörrstängare 304 AZ

Ersättning för dörrstängare  DICTAMAT 304 AZ med kontrollsystem SQUARE 802 AZ  är nu ett faktum då kontroll SQUARE 802 AZ inte längre finns tillgängligt på marknaden!

Tidigare använde vi DICTAMAT 304 AZ med kontroll SQUARE 802 AZ i hissar med gångjärnsdörrar. När alla dörrar var samma sida av kabinen och öppnades åt samma håll, kunde alla dörrar öppnas av en enda operatör som var monterad på kabintaket. Stängningsfjädern som var installerad i varje dörr skötte stängningen. Den frigående armen uppfyller dock inte längre de aktuella säkerhetsföreskrifterna.

Eftersom SQUARE 802 AZ kontrollenhet inte längre är tillgänglig har vi ingen ”likvärdig” ersättningslösning att erbjuda med ett nytt alternativ.

Därför erbjuder vi DICTAMAT SPR dörrstängare som är ett ekonomiskt alternativ till DICTAMAT 304 AZ.

DICTAMAT SPR är en liten operatör för gångjärnsdörrar med en integrerad kontrollenhet. Den kan monteras varje hängd dörr som ska öppnas automatiskt. Vad du bör tänka när du ersätter en DICTAMAT 304 AZ med en DICTAMAT SPR, hittar du i vårt informationsblad:

DICTAMAT SPR ersättning för DICTAMAT 304 AZ.pdf.

Ersättning för DICTAMAT 304 AZ med kontroll SQUARE 820 AZ

Dörrstängare DICTAMAT SPR

DICTAMAT SPR fungerar också som ett alternativ till DICTAMAT 204 men med lite lägre krav.

Om en enkel operatör krävs för en gångjärnsdörr är DICTAMAT SPR den idealiska lösningen. Den är dock inte är avsedda att användas i offentliga byggnader med mycket hög driftsfrekvens.

Som standard har DICTAMAT SPR antingen ett nätaggregat för direkt anslutning till 230 V AC eller som en 24 V DC-modell som rekommenderas för hissar.

DICTAMAT SPR levereras som standard med en kåpa i rostfritt stål och även med en arm i rostfritt stål för styrningen i skena.

Vi kommer snart att lägga till operatören på vår hemsida under ”Hissar” inom kort.

>>>Kontakta oss för information