Typgodkännande av DICTATORS nya Hold-open system med centralenhet RZ‐24 och branddetektorerna RM och WM 4000 är nu officiellt klart i Tyskland enligt certifikat No. Z‐6.500‐2443.

Typgodkännande av DICTATORS nya Hold‐open system

Typgodkännande av DICTATORS nya Hold-open system med centralenhet RZ-24 och branddetektorerna RM och WM 4000 är nu äntligen klart efter nästan ett års väntan.

Det generella typgodkännandet ersätter det tidigare sedvanliga godkännandet från Byggnadsmyndigheten.

Ändringen av mandatperioden beror på EU:s nya regler för branddörrar.

Produkter som omfattas:

Förutom DICTATORS branddetektorer RM 4000 och WM 4000, centralenhet RZ-24 och andra hold-open enheter, omfattar typgodkännande även många produkter från andra tillverkare.

Som t.ex. Hekatron, Esser, Detectomat, Geze, Siemens, Minimax, Kendrion, Assa Abloy etc.

Detta utökar tillämpningsområdet för vårt hold-open-system, vilket gör det ännu mer flexibelt och användningsbart i flera nya applikationer.

Regler:

I typgodkännandet hittar du de regler som gäller för installation, godkännande och underhåll i Tyskland.

Den centrala styrenheten RZ-24 är hjärtat i vårt hold-open system. Den säkerställer strömförsörjning av 24V DC till komponenterna och utvärderar branddetektorernas funktion.

Rök- och/eller värmedetektorer rapporterar omedelbart en brand till centralen och ser därmed till att hold-open systemet utlöses på ett säkert sätt.

Vid behov måste separata föreskrifter följas för användning av värmedetektorer. Det erforderliga antalet branddetektorer och deras installationslägen skall bestämmas i enlighet med gällande bestämmelser i respektive land.

Funktion:

En elektromagnet med motsvarande ankarplatta håller dörren öppen. I händelse av ett larm eller när en manuell frigöringsknapp trycks in, släpper magneten dörren för automatisk stängning.

Ett hold-open system måste också kunna släppas manuellt oberoende av branddetektorerna via en manuell knapp som ska sitta väl synlig vid sidan av dörren.

Se alla våra produkter för hold-open system: https://dictator.se/produkter/branddetektorer-elektromagneter/